Welcome to Gema Trading!

Current stock

Gema Trading

Skup i sprzeda¿ samochodów ciê¿arowych i przyczep

Gema Trading to mÅ‚oda i elastyczna firma, specjalizujÄ…ca siÄ™ w sprzedaży używanych samochodów ciężarowych i przyczep. Mamy szybko zmieniajÄ…cÄ… siÄ™ ofertÄ™, zÅ‚ożonÄ… przede wszystkim z oryginalnych holenderskich sprzÄ™tów transportowych. DziÄ™ki dużej rotacji oferowanych artykuÅ‚ów może siÄ™ zdarzyć, że ciężarówka lub przyczepa, której szukasz, akurat nie jest dostÄ™pna. ZachÄ™camy do pytania o to, co jeszcze ma siÄ™ pojawić i być może bÄ™dziemy mogli sÅ‚użyć dalszÄ… pomocÄ…. Ponadto można subskrybować informacje o aktualizacji zaopatrzenia, aby automatycznie być na bieżąco z naszÄ… ofertÄ….

Dążymy do jak najwiÄ™kszej przejrzystoÅ›ci w kontaktach z naszymi klientami. Dlatego jazda próbna czy kontrola ciężarówki lub przyczepy w naszym warsztacie nigdy nie stanowiÄ… problemu. Zanim zdecydujesz siÄ™ nas odwiedzić, z przyjemnoÅ›ciÄ… przeÅ›lemy dodatkowe, szczegóÅ‚owe zdjÄ™cia ciężarówki lub przyczepy, która CiÄ™ interesuje, aby dostarczyć wyraźny i uczciwy obraz sprzÄ™tu.

Aktualna oferta