الطريق

Route from Antwerpen (BE):
A4 towards Rotterdam -> Exit 24 Dinteloord -> Top left -> Roundabout Left -> End street Left -> Follow the road you will find us on your left after 400m

Route from Rotterdam (NL):
A4 towards Antwerp / Bergen op zoom -> Exit 24 Dinteloord -> Top left -> Roundabout Left -> End street Left -> Follow the road you will find us on your left after 400m

Facilities

Restaurants & Hotels

 • Eetcafé Havenzicht Havenweg 19, 4671 BS Dinteloord +31 167 522 445
 • Hotel Havenzicht Westkant Westzijstraat 1, 4671 CG Dinteloord +31 167 522 445
 • Hotel Restaurant Thuis! Westvoorstraat 6, 4671 CD Dinteloord +31 167 528 577
 • Restaurant Kota Radja Havenweg 7, 4671 BS Dinteloord +31 167 523 835
 • Cafetaria ’t Hoekje Oostvoorstraat 33, 4671 CA Dinteloord +31 167 522 691
 • Bakkerij Het Bakhuys Westvoorstraat 54, 4671 CE Dinteloord +31 167 522 590
 • Pizzeria Napoli Raadhuisplein 7, 4671 DA Dinteloord +31 167 500 709
 • Café/Restaurant De Bonnefooi Stoofdijk 26, 4671 CR Dinteloord +31 167 524 946
 • ’t Cafeetje Westvoorstraat 14, 4671 CD Dinteloord +31 167 523 650

Services

 • Supermarket  Westvoorstraat 50, 4671 CE Dinteloord +31 167 523 054
 • Apotheek Dinteloord Raadhuisplein 45, 4671 DA Dinteloord +31 167 522 500
 • Rabobank Zuidwest-Brabant Zuideinde, 4671 BC Dinteloord
 • Action Raadhuisplein 25A, 4671 DA Dinteloord +31 228 565 656
 • Bus Station Dinteloord 4671 BC Dinteloord, Nederland

Fuel

 • Agrisneltank (Card) Steenbergseweg 98, 4671 BJ Dinteloord +31 113 629 000
 • BP station (Cash) Steenbergseweg 97B, 4671 BE Dinteloord +31 167 522 793
 • Tamoil  Karel Doormanstraat 8, 4671 AD Dinteloord  +31 167 524 035